A TREIA EPISTOLĂ

A  LUI  IOAN

 

1.           Presbiterul (Sau: bătrînul.) către prea iubitul Gaiu, pe care-l iubesc în adevăr.

2.           Prea iubitule, doresc ca toate lucrurile tale să-ţi meargă bine, şi sănătatea ta sporească tot aşa cum sporeşte sufletul tău.

3.           A fost o mare bucurie pentru mine, cînd au venit fraţii şi au mărturisit eşti credincios adevărului şi umbli în adevăr.

4.           Eu n'am bucurie mai mare decît aud despre copiii mei umblă în adevăr.

5.           Prea iubitule, tu lucrezi cu credincioşie în tot ce faci pentru fraţi; şi pentru străini totodată.

6.           Ei au mărturisit despre dragostea ta înaintea Bisericii. Vei face bine să îngrijeşti de călătoria lor, într'un chip vrednic de Dumnezeu;

7.           căci au plecat pentru dragostea Numelui Lui, fărăprimească ceva dela Neamuri.

8.           Este datoria noastră dar, să primim bine pe astfel  de oameni, calucrăm împreună cu adevărul.

9.           Am scris ceva Bisericii, dar Diotref, căruia îi place să aibă întîietatea între ei, nu vreaştie de noi.

10.         De aceea, cînd voi veni, îi voi aduce aminte de faptele pe cari le face, căci ne cleveteşte cu vorbe rele. Nu se mulţămeşte cu atît; dar nici el nu primeşte pe fraţi, şi împiedecă şi pe cei ce voiesc să-i primească, şi-iafară din Biserică.

11.         Prea iubitule, nu urma răul, ci binele. Cine face binele, este din Dumnezeu: cine face răul, n'a văzut pe Dumnezeu.

12.         Toţi, chiar şi Adevărul, mărturisesc bine despre Dimitrie; şi noi mărturisim despre el: şi ştii mărturisirea noastră este adevărată.

13.         Aş avea să-ţi spun multe lucruri, dar nu voiescţi le scriu cu cerneală şi condei.

14.         Nădăjduiesc să te văd în curînd, şi atunci vom vorbi gură către gură. Pacea fie cu tine.

              Prietenii îţi trimet sănătate. Spune sănătate prietenilor, fiecăruia pe nume. Amin.